in Justyna Balcarczyk, ed., Dobra Osobiste w XXI Wieku Nowe Warto?ci, Zasady, Technologie/Rights of Personality in the XXI Century New Values, Rules, Technologies 98 (Wolters Kluwer).